Kutatási terv

A hallgatók körében folytatott vizsgálatok célja a szak-és egyetemválasztás motívumainak a megismerése, a munkaerő-piaci várakozások, a képzési és elhelyezkedési stratégia feltárása, ami alkalmas lehet a végzett hallgatókra irányuló vizsgálatok eredményeinek az összevetése alapján a professzionalizációs folyamtok mérésére, a pályamotivációk és aspirációk alaposabb feltárására, a fejlesztési javaslatok és feedback alaposabb megfogalmazására is. A projekt futamideje alatt két adatfelvételre kerül sor: 2010 és 2011 tavaszán.

Bővebben